Упростим работу
вашего автосервиса!

Меньше действий, больше клиентов.
Быть нашим партнёром - выгодно.

Стать нашим партнером

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

з укладення електронного договору про надання послуг Приватним підприємством “ЛІК Україна” із використанням Комп’ютерної програми “Sdelky”

 1. Загальні положення 

1.1. Визначення.

Комп’ютерна програма “Sdelky” (далі за текстом - Програма) - комп’ютерна програма, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 43201226), окремі програмні модулі якої призначені для роботи Сайту https://sdelky.com, та мобільних застосунків “Sdelky”. 

Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу Sdelky, який розміщений у мережі Інтернет за адресою https://sdelky.com

Мобільні застосунки “Sdelky” (далі за текстом - Застосунок чи Застосунки) - програмні модулі Комп’ютерної програми “Sdelky”, що призначені для роботи в операційних системах IOS та Android, та завантажуються через AppStore та Google Play. 

Власник Програми та Сайту - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 43201226).

Агент - Приватне підприємство «ЛІК Україна» (в особі директора Моісєєнко Михайла Володимировича, повноваження якого визначені Статутом, код ЄДРПОУ - 42344611; місцезнаходження: вул. Троїцька, б. 75, к. 18, м. Кременчук, Полтавська область, 39600; адреса електронної пошти nbhuallc@gmail.com), якому Власником Програми та Сайту за ліцензійним договором передані виключні майнові права на використання Програми та Сайту.

Адміністрація Сайту - Агент та/або особи, уповноважені ним на управління Сайтом.

Публічна оферта – ця Публічна оферта, яка є пропозицією укласти електронний договір про надання послуг Агентом на умовах, викладених у Публічній оферті (далі - Договір). Публічна оферта є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Клієнти підтверджують згоду з усіма без виключення умовами Публічної оферти шляхом Прийняття умов Публічної оферти.

Прийняття умов Публічної оферти – направлення Клієнтом Агенту під час процедури реєстрації, що здійснюється на Сайті чи у Застосунках, за допомогою Сайту чи Застосунків, відповіді про згоду з умовами цієї Публічної оферти (Акцепту). Згідно зі статтею 12 Закону України «Про електронну комерцію», для підписання Договору Клієнтом використовується електронний підпис одноразовим ідентифікатором, отриманий від Агента через смс-повідомлення, який вводиться Клієнтом у відповідне поле на Сайті чи у Застосунках для завершення процедури реєстрації.

Сервіси – уся сукупність послуг, які надаються Агентом Клієнту, в тому числі з використанням Програми, Сайту та Застосунків.

Відвідувач – будь-яка особа, що має вільний доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт з метою ознайомлення з його змістом без проходження процедури реєстрації.

Клієнт – особа, яка завершила процедуру Прийняття умов Публічної оферти, виконала авторизований вхід на Сайт чи у Застосунок та використовує їх для користування Сервісами та взаємодії із Агентом, Страховиком, СТО та іншими особами.

Сторони Договору - Агент та Клієнт.

Обліковий запис – унікальний запис (аккаунт) в функціональній системі Програми, за яким зберігаються дані щодо Клієнта, що створюється після реєстрації Клієнта, якому надається унікальний ID. Доступ до Облікового запису здійснюється за унікальним паролем, який Клієнт зобов’язується не розголошувати третім особам. 

Електронний кабінет Клієнта (далі за текстом - Кабінет) - віртуальний інструмент персонального самообслуговування Клієнта на Сайті чи у Застосунку, який містить дані щодо Клієнта, транспортні засоби, Договори страхування та іншу інформацію. Вхід Клієнта до Кабінету здійснюється шляхом авторизації - введення номера телефона Клієнта і пароля. Вхід Клієнта за унікальним ID та паролем Клієнта на будь-якому пристрої означатиме для Сторін Договору, що подальші дії на Сайті чи у Застосунку здійснює саме Клієнт.

Страхова компанія або Страховик - юридична особа, яка має ліцензію на здійснення страхової діяльності та має право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» та Законом України «Про страхування».

Страхувальник – Клієнт, що уклав Договір страхування із Страховиком за посередництвом Агента чи самостійно.

Договір страхування – внутрішній договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що укладається між Клієнтом (Страхувальником) та Страховиком в письмовій або електронній формі.

Сторони Договору страхування – Страхувальник та Страховик.

МТСБУ - Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Ідентифікація - встановлення Агентом особи Клієнта шляхом отримання його ідентифікаційних даних, а саме: прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дата народження, номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, дата видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Страхова послуга - комплекс дій, що надаються Страхувальнику Страховиком після оплати. Умови надання Страхової послуги обираються Клієнтом самостійно, в тому числі при створенні Заяви на страхування з числа підібраних за допомогою Сайту чи Застосунку варіантів (у разі якщо електронний Договір страхування укладається за посередництвом Агента).

Заява на страхування – усвідомлений намір Клієнта укласти електронний Договір страхування за посередництвом Агента, на умовах, обраних Клієнтом за допомогою Сайту чи Застосунку, виражений шляхом внесення до форм Сайту чи Застосунку відомостей, необхідних для укладення електронного Договору страхування та підтверджений Клієнтом шляхом оплати Агенту встановленої Страховиком страхової премії.

Система Portmone.com - сукупність програмно-технічних засобів сайту www.portmone.com, мобільна версія сайту www.portmone.com.ua/r3/mobile, що належить ТОВ “Портмоне”.

Винагорода – плата за послуги Агента, що надаються Клієнту, що визначається у вигляді грошових коштів, яка виплачується Клієнтом понад суму страхового платежу.

Комерційне електронне повідомлення – будь-яке електронне повідомлення, яке Агент має право направити Клієнту у вигляді SMS-повідомлень, електронних повідомлень в популярні месенджери та електронних/паперових листів від Агента.

Врегулювання збитків - у випадках передбачених цим Договором, дії Агента за дорученням Клієнта з одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань, здійснення інших розрахунків, підготовка документів для врегулювання питання про матеріальні збитки у разі настання страхового випадку, представництво інтересів Клієнта перед будь-якими особами згідно з умовами цього Договору.

СТО - суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері ремонту пошкоджених у ДТП наземних транспортних засобів, який завершив процедуру Прийняття умов Публічної оферти, виконав авторизований вхід на Сайт чи у Застосунок та використовує їх для користування Сервісами та взаємодії із Агентом, Клієнтом, Страховиком та іншими особами.

1.2. Адміністрація Сайту надає Клієнту персональне право на вхід та використання Сайту а також Сервіси на умовах, викладених в цієї Публічній оферті, з моменту авторизованого входу Клієнта до Кабінету. Відвідувачам надається обмежене право користування Сайтом лише для ознайомлення з принципами роботи та функціоналом Сайту.

1.3. Будь-яка взаємодія Клієнта з Сайтом чи Застосунком означає його безумовну згоду з усіма умовами Публічної оферти та прийняття Клієнтом зобов’язання виконувати її умови.

1.4. Публічна оферта може бути змінена Агентом в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Клієнтів. Поточна версія Публічної оферти завжди розміщена на Сайті та у Застосунку. Продовження користування Сайтом чи Застосунком означає згоду Клієнта зі змінами у Публічній оферті. 

1.5. У випадку, якщо Клієнт не згоден з будь-якими умовами Публічної оферти та/або не згоден виконувати умови Публічної оферти, він має право видалити Обліковий запис та не користуватися Сервісами.

1.6. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент відмовити будь-якому Клієнту у користуванні Сервісами у випадку порушення ним умов цієї Публічної оферти.

1.7. Сервіси використовуються Клієнтом за принципом «як є». Адміністрація Сайту має право у будь-який час змінити функціонал Сервісів Сайту чи Застосунку без необхідності отримання згоди Клієнта.

 1. Предмет Договору.

2.1. Предметом Договору є надання Агентом Клієнту Сервісів, до складу яких входить в тому числі (але не виключно):

а) послуги з реєстрації Клієнта, створення Облікового запису та забезпечення доступу до Кабинету;

б) надання доступу до Сервісів за допомогою Сайту чи Застосунків;

в) комплекс інформаційних послуг, пов’язаних з: наданням Клієнтам інформації про Страховиків та умови надання ними Страхових послуг, наданням Клієнтам інструментів для вибору Страховика за певними критеріями, зберіганням інформації про Клієнта/Страхувальника, про його наземні транспортні засобі та укладені Договори страхування, про дорожньо-транспортні пригоди за участі Клієнта та іншої інформації, наданої Клієнтом, інформуванням Страхувальника про закінчення строку дії Договорів страхування, інформуванням Страхувальника про адреси та телефони СТО, тощо;

г) послуги з укладання електронних Договорів страхування наземних транспортних засобів Клієнта з обраними Клієнтом Страховими компаніями за допомогою Сайту чи Застосунків;

д) супровід виконання Договорів страхування протягом строку їх дії, в т.ч. щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань (регламентних виплат), здійснення розрахунків за Договорами страхування, передача та отримання будь-якої інформації, документів та доказів з метою отримання Клієнтом страхового відшкодування (регламентної виплати);

е) допомога у складанні Клієнтом повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за формою, затвердженою МТСБУ;

ж) представництво Агентом Клієнта у відносинах із учасниками ДТП, МТСБУ, Страховиками, Національною поліцією, СТО та іншими особами у порядку, визначеному цим Договором;

з) консультування Клієнта з питань укладення та виконання Договорів страхування, дії після ДТП, з питань зібрання документів для врегулювання питання про матеріальні збитки у разі настання страхового випадку;

і) функціонування Служби підтримки Клієнтів.

 1. Процедура реєстрації. 

3.1. З метою отримання можливості використовувати Сервіси особи мають пройти процедуру реєстрації на Сайті чи у Застосунку, під час якої вони мають прийняти умови Публічної оферти. 

3.2. Під час процедури реєстрації особа надає Агенту власний номер мобільного телефону, який буде використовуватись у якості логіну для доступу до Кабінету.

3.3. Із використанням Сайту або Застосунку особа направляє Агенту відповідь про згоду з умовами цієї Публічної оферти (акцепт). Акцепт підписується особою з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», який генерується Програмою автоматично та відправляється особі на вказаний ним номер мобільного телефону у смс-повідомленні.

3.4. Після реєстрації особа набуває статусу Клієнта і йому створюється Обліковий запис.

 1. Користування Сервісами - загальні умови.

4.1. З метою отримання можливості користування Сервісами Клієнт має у Кабінеті внести до бази даних Програми інформацію про транспортні засоби, щодо яких Клієнт вже має діючі Договори страхування, чи щодо яких планує укладати Договори страхування за допомогою Сайту чи Застосунків. Також Клієнт має внести інформацію щодо свого зареєстрованого місця проживання та іншу додаткову інформацію, що вимагається Сайтом чи Застосунком.

4.2. У разі внесення Клієнтом до бази Програми у Кабінеті інформації про транспортні засоби без здійснення укладення Договору страхування за посередництвом Агента чи без внесення до бази Програми у Кабінеті інформації про вже укладений Клієнтом самостійно і діючий Договір страхування, щодо таких транспортних засобів Клієнту надаються лише наступні послуги:

а) послуги з реєстрації Клієнта, створення Облікового запису та забезпечення доступу до Кабинету;

б) надання доступу до Сервісів за допомогою Сайту чи Застосунків;

в) комплекс інформаційних послуг, пов’язаних з: наданням Клієнтам інформації про Страховиків та умови надання ними Страхових послуг, наданням Клієнтам інструментів для вибору Страховика за певними критеріями, зберіганням інформації про Клієнта/Страхувальника, про його наземні транспортні засобі та іншої інформації, наданої Клієнтом, інформуванням Страхувальника про адреси та телефони СТО

4.3. Користування Сервісами є платним. Оплата Винагороди за користування Сервісами здійснюється Клієнтами через Систему Portmone.com за допомогою платіжних карт.

Номери платіжних карт, терміни дії, CVV-коди Адміністрацією Сайту не збираються та не зберігаються. Ця інформація вноситься Клієнтом в Системі Portmone.com та не передається Адміністрації Сайту.

4.4. У разі внесення Клієнтом до бази Програми у Кабінеті інформації про транспортний засіб та укладення Договору страхування щодо такого транспортного засобу за посередництвом Агента, щодо такого транспортного засобу Клієнту надаються усі Сервіси, передбачені пунктом 2.1 цього Договору.

Розмір Винагороди за користування Сервісами становить 1 (одну) гривню за кожен транспортний засіб, внесений Клієнтом до бази даних Програми, щодо якого за посередництвом Агента був укладений Договір страхування. 

Строк оплати вказаної Винагороди настає у день виплати Страховиком страхового відшкодування за пошкодження такого транспортного засобу.

4.5. У разі, якщо Клієнт вже має діючий та укладений самостійно без використання Сайту чи Застосунку Страховий договір щодо свого транспортного засобу, і Клієнт має бажання користуватися Сервісами щодо цього транспортного засобу, Клієнт зобов’язаний внести до бази Програми у Кабінеті Сайту чи Застосунку необхідну інформацію з діючого полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також зробити та завантажити до Сайту чи Застосунку актуальні фотографії діючого полісу та якісні фотографії стану транспортного засобу на момент завантаження фотографій з чотирьох сторін автомобіля.

Надання послуг Агентом щодо такого транспортного засобу здійснюється лише у разі оплати Клієнтом Винагороди Агенту у вигляді попередньої оплати у розмірі, який повідомляється Клієнту на Сайті чи у Застосунку безпосередньо перед оплатою. 

Розмір такої Винагороди розраховується та встановлюється Агентом самостійно (виходячи з відомостей щодо транспортного засобу, місця реєстрації Клієнта, залишку строку дії діючого полісу і т.д.) і Клієнт має право погодитись або не погодитись з розміром Винагороди. 

У разі несплати Клієнтом такої Винагороди Агенту у вигляді попередньої оплати, вважається, що Клієнт не погодився з розміром Винагороди, Договір страхування не вноситься до бази Програми і Сервіси щодо такого транспортного засобу Агентом не надаються.

Надання Сервісів Агентом щодо такого транспортного засобу розпочинається через 48 годин після внесення Клієнтом до бази Програми у Кабінеті Сайту чи Застосунку інформації про діючий поліс та оплати встановленої Винагороди, при цьому дія Сервісів не поширюється на пошкодження транспортного засобу, що зафіксовані на завантажених Клієнтом фотографіях. Протягом вказаних 48 годин спеціалісти Агента здійснюють перевірку внесеної Клієнтом інформації, за результатами якої Агент має право без пояснення причин відмовити у наданні Сервісів Клієнту щодо такого транспортного засобу та зобов’язується негайно повернути йому сплачену ним Винагороду.

 1. Укладення Договорів страхування.

5.1. Агент є посередником в укладенні Договорів страхування зі Страховими компаніями.

5.2. Щодо кожного транспортного засобу, інформацію про який внесена Клієнтом до Кабінету, Агент надає Клієнту перелік діючих пропозицій Страховиків.

5.3. Клієнт має право обрати будь-яку з вказаних пропозицій певного Страховика та сформувати на Сайті чи у Застосунку Заяву на страхування до цього Страховика. 

5.3. Перелік необхідних відомостей (в т.ч. персональних даних), що мають бути внесені Клієнтом до Заяви на страхування, визначається законодавством України. Клієнт зобов’язаний надати Агенту відомості, необхідні для укладання Договору страхування згідно з Переліком відомостей, необхідних для укладання внутрішнього електронного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що затверджений протоколом Президії МТСБУ від 25.05.2017 року № 401/2017.

5.4. Оплата страхової премії, встановленої Страховиком, здійснюється Клієнтом на рахунок Агента через Систему Portmone.com.

5.5. Після оплати Клієнтом страхової премії Агент через смс-повідомлення надсилає Клієнту одноразовий ідентифікатор для електронного підпису Клієнтом Договору страхування у порядку, встановленому статтею 12 Закону України “Про електронну комерцію”. 

Введення Клієнтом вказаного одноразового ідентифікатора у відповідне поле на Сайті чи у Застосунках та подальше натискання кнопки “Підписати поліс” вважається моментом направлення Клієнтом відповіді Страховику про прийняття запропонованих умов Договору страхування (акцептом) та одночасно - моментом підписання цієї відповіді електронним підписом одноразовим ідентифікатором та моментом підписання електронного Договору страхування.

5.6. Агент самостійно перераховує страхову премію Страховій компанії.

5.7. Внутрішній електронний Договір страхування набирає чинності з початку строку його дії, що зазначений у страховому полісі, але не раніше дати його реєстрації Страховою компанією у єдиній централізованій базі даних МТСБУ щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

5.8. Після укладення електронного Договору страхування наземного транспортного засобу Клієнту направляється підтвердження вчинення електронного правочину (укладення внутрішнього електронного Договору страхування) шляхом надсилання електронного документа - візуальної форми страхового поліса - на адресу електронної пошти Клієнта. Також укладений Договір страхування відображається у Кабінеті Клієнта.

5.9. Разом із підтвердженням вчинення електронного Договору страхування Клієнту надається в електронній формі перелік представників Страхової компанії, уповноважених виконувати функцію такої Страхової компанії щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 

5.10. Оплата доставки Клієнту Договору страхування здійснюється службами доставки за рахунок Клієнта.

 1. Доручення щодо представництва Клієнта Агентом.

6.1. Згідно з цим Договором Клієнт доручає Агенту здійснювати представництво інтересів Клієнта від імені Клієнта на наведених нижче умовах.

6.2. Клієнт доручає Агенту представляти інтереси Клієнта перед будь-якими особами з усіх питань, що виникають з укладених Клієнтом Договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Клієнта (як укладених за посередництвом Агента, так і укладених Клієнтом самостійно, але внесених до бази Програми у Кабінеті), а також з питань врегулювання збитків та відшкодування шкоди, заподіяної цим наземним транспортним засобам.

6.3. На виконання вказаного доручення Агент представляє інтереси Клієнта як Страхувальника за Договорами страхування перед особами, які зазначені нижче:

 • Страховими компаніями та їх працівниками, 
 • аварійними комісарами, 
 • Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ), 
 • експертами, оцінювачами, суб’єктами оціночної діяльності, 
 • СТО, суб’єктами господарювання, що надають послуги зі зберігання та евакуації наземних транспортних засобів з місця ДТП, 
 • судами загальної юрисдикції першої, апеляційної та касаційної інстанцій та Конституційного Суду України, 
 • Національною поліцією України, 
 • закладами охорони здоров’я,
 • третіми особами (в т.ч. особами, відповідальність яких застрахована або іншими особами, відповідальними за заподіяну шкоду та/або страховими компаніями, що застрахували цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів).

Вищезазначений перелік не є вичерпним й у разі необхідності з метою належного захисту законних прав та інтересів Клієнта, Агенту надається можливість представляти Клієнта й перед іншими особами, які не зазначені в переліку вище, з повідомленням Клієнту про відповідне представництво його законних прав та інтересів.

6.4. З метою виконання вказаного доручення Агент має право від імені Клієнта/Страхувальника:

 • самостійно звертатися до будь-яких осіб від імені Клієнта/Страхувальника;
 • підписувати та подавати від імені Клієнта/Страхувальника повідомлення, звернення, заяви, скарги, інші документи, засвідчувати копії документів;
 • підписувати та подавати до відповідного суду позовні заяви та інші процесуальні документи, які передбачені відповідними процесуальними кодексами, брати участь у судових засіданнях у якості повноважного представника Клієнта/Страхувальника;
 • засвідчувати копії документів;
 • ознайомлюватись від імені Клієнта/Страхувальника з будь-якими документами, інформацією та судовими справами;
 • самостійно отримувати від будь-яких осіб адресовані Клієнту/Страхувальнику документи, інформацію;
 • укладати від імені Клієнта договори з аварійними комісарами, експертами, оцінювачами, суб’єктами оціночної діяльності, адвокатами, СТО, здійснювати представництво інтересів Клієнта під час дії таких договорів з наданням Агенту повного обсягу повноважень, який є необхідним для захисту законних прав та інтересів Клієнта/Страхувальника;
 • сплачувати від імені Клієнта необхідні платежі СТО, в тому числі, за рахунок власних коштів;
 • отримувати належні Клієнту грошові кошти (в т.ч. від Страховиків чи МТСБУ) та майно;
 • виконувати всі інші необхідні дії, пов’язані з виконанням доручення Клієнта/Страхувальника.

6.5. Для належного виконання вищенаведеного доручення та функцій повіреного Агентом Клієнт зобов’язаний активно сприяти Агенту у зібранні необхідної інформації та документів щодо Клієнта, забезпеченого транспортного засобу, дорожньо-транспортної пригоди, її обставин та учасників, потерпілих та шкоди, а також негайно надати Агенту інформацію та документи, що є в наявності у Клієнта, чи отримуються Клієнтом самостійно, чи надходять до нього.

У разі, якщо Клієнт не є власником пошкодженого транспортного засобу, він зобов’язаний надати Агенту належним чином засвідчену діючу довіреність, видану Агенту власником транспортного засобу, чи належним чином засвідчену копію діючого договору оренди транспортного засобу, за яким Клієнт є орендарем.

Документи встановлені пунктом 35.2 статті 35 Закону України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, надаються Клієнтом Агенту в оригіналі або в належно оформлених копіях. Належно оформленою копією документа є копія, посвідчена органом, установою чи організацією, що його видала, або нотаріально посвідчена.

У разі необхідності на вимогу Агента Клієнт має надати Агенту окрему довіреність, підпис на якій має бути нотаріально посвідчено, з комплексом прав Агента як повіреного на представництво Клієнта, який не є вужчим за вказані у цьому розділі Договору права.

У разі невиконання Клієнтом вимог цього пункту протягом 30 днів з дня дорожньо-транспортної пригоди, Клієнт зобов’язаний негайно відшкодувати Агенту сплачені Агентом витрати на користь СТО за ремонт транспортного засобу Клієнта. При цьому Доручення щодо представництва Клієнта Агентом згідно з розділом 6 цього Договору на 31-й день з дня дорожньо-транспортної пригоди вважається припиненим. 

6.6. Агент зобов’язаний сплачувати від імені Клієнта платежі СТО за ремонт пошкодженого транспортного засобу Клієнта виключно за умови виконання Клієнтом вимог пункту 33.3 статті 33 Закону України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” - в тому числі щодо забезпечення можливості провести огляд пошкодженого майна (транспортних засобів) призначеному Страховиком (МТСБУ) представнику (працівнику, аварійному комісару або експерту).

У разі, якщо Клієнт не є Власником транспортного засобу, Агент не зобов’язаний сплачувати платежі СТО за ремонт пошкодженого транспортного засобу до моменту надання Клієнтом належним чином засвідченої діючої довіреності, виданої Агенту власником транспортного засобу, чи належним чином засвідчену копію діючого договору оренди транспортного засобу, за яким Клієнт є орендарем.

У разі, якщо Клієнт протягом трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, не надав Агенту відомостей, що необхідні для складання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а також відомостей про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, Агент не зобов’язаний сплачувати платежі СТО за ремонт пошкодженого транспортного засобу, при цьому Доручення щодо представництва Клієнта Агентом згідно з розділом 6 цього Договору на 4-й робочий день з дня настання дорожньо-транспортної пригоди вважається припиненим.

Розмір платежів Агента від імені Клієнта на користь СТО за ремонт пошкодженого транспортного засобу Клієнта не може перевищувати 130000,00 гривень. У разі якщо вартість ремонту перевищує вказану суму, суму перевищення Клієнт зобов’язаний сплатити самостійно та надати Агенту підтвердження про сплату, а Агент зобов’язаний сплатити на користь СТО лише 130000,00 гривень, після отримання від Клієнта підтвердження його оплати на користь СТО.

6.7. Клієнт не зобов’язаний попередньо забезпечувати Агента коштами для виконання доручення з оплати на користь СТО вартості ремонту транспортного засобу Клієнта після дорожньо-транспортної пригоди. 

Відшкодування Агенту витрат, пов’язаних з виконанням доручення, в т.ч. витрат на ремонт транспортного засобу Клієнта здійснюється за рахунок фактично виплачених коштів страхового відшкодування майнової шкоди, що призначені Клієнту від МТСБУ чи Страхової компанії, яка виплачує страхове відшкодування Клієнту.

У разі, якщо сума платежів, що фактично були сплачені Агентом на користь СТО за ремонт транспортного засобу Клієнта, перевищує фактичну суму страхового відшкодування, що підлягає виплаті Страховою компанією чи МТСБУ, Клієнт зобов’язаний протягом 5 днів з моменту коли про це стало відомо, відшкодувати Агенту суму перевищення.

У разі, якщо страхове відшкодування майнової шкоди не було виплачено Страховою компанією чи МТСБУ протягом 60 днів з дня ДТП, Клієнт зобов’язаний на 61-й день з дня ДТП відшкодувати Агенту всі витрати Агента, пов’язані з виконанням доручення, в т.ч. витрати на ремонт транспортного засобу Клієнта. У разі, якщо Клієнт не відшкодує Агенту витрати на 61-й день, на суму заборгованості нараховується пеня у розмірі 0,1% за кожен день прострочення виплати відшкодування, крім того Клієнт зобов’язаний сплатити Агенту суму боргу зі сплатою також 20% річних від простроченої суми.

6.8. Відносини доручення та представництва згідно з цим розділом Договору окремо не оплачуються, а їх вартість включена до Винагороди Агента, розмір якої визначений розділом 4 цього Договору.

6.9. Агент має право передати виконання доручення іншій особі, яку має право обрати самостійно.

6.10. Агент має право відмовитися від Доручення щодо представництва Клієнта Агентом, встановленого цим розділом Договору, у будь-який час.

 1. Права та обов’язки Агента.

7.1. Агент зобов’язується забезпечити можливість користування Клієнтом Сервісами Сайту та Застосунків в порядку, визначеному цією Публічною офертою.

7.2. Агент зобов'язується надавати Клієнту можливість отримання консультацій Служби підтримки Клієнтів у разі зазначення Клієнтом ідентифікаційних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з функціонуванням Сайту чи Застосунків.

7.3. Агент має право:

7.3.1. на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Клієнта до Сервісів в односторонньому порядку в будь-який час та без пояснення причин;

7.3.2. розміщувати рекламну і/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту чи Застосунків без узгодження з Клієнтом;

7.3.3. здійснювати розсилання Клієнтам Комерційних електронних повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на надану Клієнтом адресу електронної пошти або SMS/Viber-повідомлень на надані Клієнтом номера його мобільних телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію щодо Сервісів, Сайту, Застосунків, діяльності Агента або його партнерів. Клієнт у будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання Комерційних електронних повідомлень;

7.3.4. на свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни до Програми, Сайту чи Застосунків без спеціального повідомлення або попередження Клієнта, додавати нові, змінювати чи скорочувати наявні Сервіси ти функціонал, змінювати дизайн, додавати/скорочувати методи оплати, доступні Клієнтам для оплати;

7.3.5. без повідомлення Клієнтів призупинити роботу Сайту чи Застосунків з метою проведення технічних робіт;

7.3.6. використовувати інформацію про укладені Договори страхування Страхувальника з метою повідомлення Страхувальника про закінчення строку дії договорів, повідомляти Клієнту спеціальні пропозиції чи акції Страхових компаній.

7.4. Агент зобов’язаний забезпечити набрання чинності Договору страхування не пізніше одного дня після отримання ним страхових платежів. У разі якщо Договір страхування не набув чинності з будь-яких причин у вказаний строк, Агент зобов’язаний не пізніше наступного банківського дня повернути Клієнту страхові платежі.

 1. Права та обов’язки Клієнта.

8.1. Клієнт має право користуватися всіма доступними Сервісами та розділами Сайту та Застосунків з метою пошуку, підбору, розрахунку, оформлення та замовлення Страхових послуг, формування Заяв на страхування для укладення Договорів страхування.

8.2. Під час реєстрації та/або заповнення Заяви на страхування Клієнт повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формах Сайту і Застосунків і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, такому, що відповідає дійсності. Клієнт зобов'язаний забезпечити достовірність наданої інформації. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Агент має право призупинити або скасувати реєстрацію Клієнта та припинити надання йому Сервісів.

8.3. Клієнт зобов’язаний використовувати Сайт та Застосунки тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Агента.

8.4. Клієнт не має права вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Сайту чи Застосунків і є їх несумлінним використанням. Клієнт зобов’язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту чи Застосунків.

8.5. Клієнт зобов’язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого Кабінету шляхом підбору логіна і пароля, взлому або інших дій.

8.6. Клієнт не має права передавати, відступати, продавати, передавати в користування тощо свої логін і пароль для доступу до Кабінету, третім особам. У разі передачі логіна і пароля будь-третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Клієнт. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису. 

8.7. Клієнт не може використовувати пароль і Обліковий запис іншого Клієнта без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Клієнтом цих зобов'язань.

8.8. Клієнт зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Сайту чи Застосунків з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України. 

8.9. Клієнт не має права використовувати інформацію Сайту чи Застосунків для комерційних цілей. Копіювання інформації з Сайту чи Застосунків забороняється.

8.10. Клієнт зобов’язується надавати Агенту відомості, необхідні для укладання Договору страхування. Клієнт зобов’язується надати за запитом від Агента додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до надання Сервісів.

8.11. Клієнт несе повну відповідальність за коректність даних, що вказані ним при формуванні Заяви на страхування. Внесена Клієнтом інформація автоматично зберігається в Обліковому записі для можливості подальшого використання.

8.12. Клієнт зобов'язаний виконувати умови Договорів страхування, включаючи, але не обмежуючись, сплачувати страхові платежі у належні строки і у відповідності з встановленими тарифами Страхових компаній.

8.13. Клієнт має право в будь-який час отримати цю Публічну оферту у письмовому вигляді, направивши звернення про це на адресу електронної пошти Агента: nbhuallc@gmail.com.

 1. Страхові випадки.

9.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди Клієнт має негайно повідомити про це Агента та надати йому необхідну інформацію, в тому числі із застосуванням Застосунку (в тому числі фото- та/або відеоматеріали).

9.2. Клієнт має забезпечити зберігання пошкодженого транспортного засобу у такому стані, в якому він знаходився після дорожньо-транспортної пригоди, до того моменту, поки його не огляне призначений Страховою компанією (у випадках, передбачених статтею 41 Закону - МТСБУ) представник, а також забезпечити такому представнику можливість провести огляд пошкодженого транспортного засобу. Вказаний огляд має бути здійснений протягом 10 робочих днів з дня отримання Страховою компанією повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

 1. Персональні дані

Політика конфіденційності (Умови обробки персональних даних Приватним підприємством «ЛІК Україна»), є невід’ємною частиною цієї Публічної оферти і розміщені на Сайті та у Застосунках.

Приймаючи умови Публічної оферти Клієнт надає Агенту свою повну, необмежену терміном, безвідкличну згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом, з метою, визначеною в Умовах обробки персональних даних Приватним підприємством «ЛІК Україна».

 1. Дія Договору

Цей Договір набуває чинності для Клієнта з моменту Прийняття умов Публічної оферти Клієнтом і діє протягом невизначеного терміну.

 1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору

12.1. Сторони Договору несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору згідно з чинним законодавством України.

Додаток до Публічної оферти: Політика конфіденційності (УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛІК УКРАЇНА»)

Версія Публічної оферти - v.1.00.11 в редакції від 28.04.2020р.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

УМОВИ

ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛІК УКРАЇНА»

Суб’єкт персональних даних – фізична особа (далі – Клієнт), що вводить свої персональні дані до Сайту чи Застосунків, надає володільцю персональних даних Приватному підприємству «ЛІК Україна» (код ЄДРПОУ - 42344611; місцезнаходження: вул. Троїцька, б. 75, к. 18, м. Кременчук, Полтавська область, 39600; адреса електронної пошти nbhuallc@gmail.com, далі – Агент) право на обробку його персональних даних, згідно з чинним законодавством України, та з метою зазначеною нижче.

Згода на обробку персональних даних Клієнта вважається наданою ним Агенту у разі завершення Клієнтом процедури реєстрації Клієнта на Сайті чи у Застосунках.

Зокрема, Клієнт дає свою добровільну згоду на обробку його персональних даних, у тому числі – на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, видалення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані Клієнта обробляються Агентом з метою:

- ідентифікації особи Клієнта;

- забезпечення та супроводу укладення Договорів страхування із Клієнтом;

- підбору Клієнту інформації щодо можливих умов страхування, які б якнайточніше відповідали інтересам Клієнта;

- здійснення заходів, що передують укладенню Договорів страхування на вимогу Клієнта;

- збору необхідного переліку інформації та її передачі Страховим компаніям та Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ) згідно з законодавством України;

- пришвидшення введення персональних даних Клієнта у форми на Сайті чи у Застосунках та передачі їх Страховим компаніям;

- розгляду звернень Клієнта;

- збору статистичної інформації щодо роботи Сайту чи Застосунків для її обробки та використання при впровадженні нових Сервісів та послуг, нововведень та покращень;

- інформування Клієнта про акційні пропозиції Страхових компаній, зміни умов надання послуг, зміни в Сервісах, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

Агент може збирати наступні відомості:

 • ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, стать, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані Клієнта;
 • інформація про Клієнта в тому числі номер телефону, адреса електронної пошти, логін та пароль, інші дані, необхідні для здійснення обслуговування Клієнта, комунікації з Клієнтом в тому числі, коли Клієнт звертається в Службу підтримки Клієнтів;
 • інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Клієнтом та Страховими компаніями, в тому числі для здійснення і підтвердження угод між ними, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів;
 • дані про пристрої, що використовується Клієнтом, інформація про веб-сайти Клієнтів та/або їх мобільні дані (у випадку, якщо Клієнт використовує мобільні застосунки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Клієнт користується Сайтом чи Застосунком, інформація про пристрій, програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Клієнтом, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Клієнта, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовує Клієнт;
 • дані, отримані в результаті проведення Агентом опитувань, пов’язаних із покращенням надання сервісу Клієнтам; інформація, отримана Адміністрацією Сайту в результаті проведення маркетингової діяльності;
 • інформація, розміщена Клієнтами по результатам їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення.

Персональні дані Клієнта, що обробляються Агентом, зберігаються протягом всього терміну діяльності Агента.

Агент передає персональні дані Клієнта виключно Страховим компаніям та Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ), в т.ч. у разі формування Клієнтом Заяви на страхування.

Агент не має доступу та не зберігає номери банківських карт Клієнта, строк дії та CVV-коди.

Агент не здійснює обробку персональних даних про расове, етнічне та національне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості, стан здоров'я, статеве життя, біометричні дані, генетичні дані, місцеперебування та або шляхи пересування особи, факт притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, застосування щодо особи заходів в рамках досудового розслідування та заходів, передбачених Законом України “Про оперативно-розшукову діяльність”, вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства.

Агент забезпечує безпеку персональних даних Клієнта від втрати, розголосу та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу і контролю доступу до даних авторизованими співробітниками Агента. Агентом застосовуються системні і програмно-технічні засоби та засоби зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

Клієнт також надає згоду на надсилання Агентом інформації, повідомлень на надані Клієнтом адреси електронної пошти, номери телефонів.

Клієнт згідно з Законом України «Про захист персональних даних» має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ці Умови обробки персональних даних Приватним підприємством «ЛІК Україна» є невід’ємною частиною Публічної оферти з укладення електронного договору про надання послуг Приватним підприємством “ЛІК Україна” із використанням Комп’ютерної програми “Sdelky”.